Czym charakteryzują się kotły na paliwo stałe klasy 5?

Pozyskiwanie energii niezbędnej do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej wymaga korzystania z odpowiedniego urządzenia grzewczego. Z uwagi na koszty zakupu opału i jego dostępność od lat największym zainteresowaniem cieszą się kotły na paliwa stałe. W Gorzowie Wielkopolskim są one dostępne w ofercie firmy Technika Grzewcza, sprzedającej modele zasilane węglem kamiennym w formie ekogroszku, a także spalające pellet drewniany. Ze względu na przepisy związane z ochroną środowiska, nowo kupowany sprzęt musi spełniać wyśrubowane normy emisji oraz uzyskiwać wysoką efektywność działania. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na ten temat.

Jakie są przepisy dotyczące kotłów na paliwo stałe?

piec grzewczyProblem emisji zanieczyszczeń pogarszających jakość powietrza sprawił, że w życie weszły przepisy nakładające na producentów kotłów obowiązek takiego opracowywania konstrukcji, by zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. W tym celu wprowadzano kolejne normy określające parametry techniczne kotłów. Przez wiele lat podstawowym wymogiem było spełnianie przez urządzenie grzewcze warunków zaliczenia do tzw. klasy 5. Obecnie wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe muszą posiadać certyfikat EcoDesign/Ekoprojekt.

Jakie parametry muszą mieć kotły EcoDesign/Ekoprojekt

Podstawowym wymogiem dla kotłów EcoDesign/Ekoprojekt będzie osiągana przez nie efektywność, która musi wynosić przynajmniej między 87 a 89%. Równie ważne będą poziomy emisji. Dla emisji pyłów będzie to 40 mg/m3. W przypadku tlenku węgla chodzi o maksymalnie 500 mg/m3, a dla organicznych związków gazowych nieprzekraczalną wartością graniczną jest 20 mg/m3. Jeżeli chodzi o emisję tlenków azotu NOx podawaną jako ekwiwalent dwutlenku azotu, to progowe zakresy są różne w zależności od typu paliwa. Dla paliw kopalnych nie mogą one przekroczyć 350 mg/m³ natomiast dla biomasy 200 mg/m³.